The shareholders of Trifilon AB, reg. no. 556886-3053, are hereby invited to the extra general meeting to be held on Tuesday 2 May 2023 at 13:00 CET at the Company’s premises on Flättnaleden 6 in Nyköping.

The notification and form should be at Trifilon AB:s disposal no later than Tuesday 25 April 2023.

Information and forms in English

Download notice in English »

Download notification and advance voting form »

Download proxy authorization form »

Information och formulär på Svenska

Kallelse till extra bolagsstämma »

Anmälan och formulär för förhandsröstning »

Fullmaktsformulär för ombud »